Innspelsmøte 22.03.2018

Arrangementkompetanse

Kva skal til for å skape meir og betre fysisk aktivitet i Hordaland?

Kanskje du har svaret?

Stortinget har bedt regjeringa om å fremje ein ny tverrsektoriell handlingsplan for auka fysisk aktivitet

Den 22.mars kjem Helsedirektoratet på besøk til Bergen og Idrettscampus Bergen  inviterar deg til å dele dine synspunkt på dette viktige området. Innspelsmøtet er åpent for alle, vi oppfordrar spesielt kommunar og frivillige organisasjonar til å delta.

Byråd for barnehage, skule og idrett i Bergen: Pål Hafstad Thorsen, vil leie innspelsmøtet.

Stad: Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad.

Tid: 22.mars kl. 13-15:30.

Etter innspelsmøtet blir det omvisning i Høgskulen sine idrettslokaler for dei som ynskjer

For påmelding: trykk her

(Innspelsmøtet er gratis, men plassen er begrensa så vi følger prinsippet om førstemann til mølla).