Folkehelsekonferansen 2018 i Bergen

Idrettscampus Bergen er stolt medarrangør til årets nasjonale Folkehelsekonferanse. 

Folkehelse i ei ny tid – moglegheiter og utfordringar.

Teknologi gir moglegheiten til å løyse folkehelseutfordringer på nye måtar. Kva skjer når folkehelsearbeidet møter ein digital verden – skapast helse eller uhelse? 
No skal det bli meir fysisk aktiv læring i skulen og fleire nærmiljøanlegg. Korleis veit vi at det vi gjer fungerar og korleis sikrar vi at vi når alle?

 Vi er stolte av å presentere årets program, og håpar å sjå deg på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen i oktober!

Program og påmelding

  1. Earlybird-pris ved påmelding før 25. juni.

Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av folkehelse, helsefremming, forebygging, teknologi, aktivitet og friluftsliv.

 

Image