Seminar: Inkluderande Idrettsliv

Image

Med Idrettscampus Bergen sitt motto som inspirasjon har idretten saman med Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune samla ulike aktørar som delar sine perspektiv og kunnskap om idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Seminaret er for deg som arbeidar med idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse og for deg som arbeidar i det offentlige og som kan vere med på å påvirke rammebetingelsar for å få flere med funksjonsnedsettelse med i norsk idrett.

Saman kan vi lære av kvarandre og vere med å påvirke paraidretten inn i framtida.

Stad: Salem Konferansesenter, Neumanns gate 21

Tid: 07.09.18, 09.00-16.00

For program og påmelding trykk her