Konferanse: Inkluderende idrettsliv

Image

Inkluderende idrettsliv er en årlig konferanse og tema for 2019 er:
Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Paraidrett er idrett for funksjonshemmede.
Målgruppene er utviklings-hemmede, synshemmede,
hørselshemmede og bevegelseshemmede.

Påmelding innen 10. oktober

Tid: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 10:00–15:00

Sted: Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Klikk her for å se hele invitasjonen

Klikk her for påmelding