Arrangementsseminar- Bærekraft, byrom og byarena

Image
Idrettsklynge Vest i samarbeid med Visit Bergen, Norges håndballforbund region vest, Innovasjon Norge og Bergen Næringsråd ynskjer å invitere til digitalt seminar med fokus på arrangement.
Denne gongen vektleggast bærekraft, by arena Bergen og arrangement som brukar byrom som arrangementsstad. Seminaret gjennomførast digitalt og passar for alle som både er arrangører av idretts og kulturarrangement samt bedrifter som har arrangement som inntektskilde.
AGENDA
Kl.: 10:00 "Grøn Festival" - Elise Hessevik - BRAK
Kl.: 10:20 "Bruk av byrom ved store arrangement" - Roger Gjelsvik - Bergen City Marathon
Kl.: 10:40 "Byarena, en for alle og alle for en" - Filip Rygg - Nygårdstangen Utvikling
Kl.: 11:00 Debatt: "Arrangementsregion Vestland, nåtid og fremtid"
I panelet:
- Frank Nes, Bergen Live
- Anders Nyland, Visit Bergen
- Elise Hessevik, BRAK
- Filip Rygg, Nygårdstangen Utvikling
- Roger Gjelsvik, Bergen City Marathon
Debattleder: Espen Børhaug, Bergen Næringsråd.
Vel møtt digitalt!