Para-idrettsfamilien tar ansvar

En inspirerende og lærerik dag i Mimes Brønn på HVL, og en viktig møteplass for alle som er engasjert i eller jobber med paraidrett. Inkluderende idrettsliv konferansen ble arrangert 16.oktober med 160 deltakere.  Sjekk ut filmen og bli inspirert av … Read More

Konferanse: Inkluderende idrettsliv

Inkluderende idrettsliv er en årlig konferanse og tema for 2019 er: Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv? Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av … Read More

Årsrapport 2018

Vår visjon er styrke i samspel. Vi samhandlar på tvers av både organisasjon, fag og etatar. Vi spelar på kvarandre sine styrkar, deler kompetanse og lærer av kvarandre. Saman skapar vi eit kraftsenter innan idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i … Read More

Korleis få fram talent og samtidig ivareta mennesket?

Velkommen til årets siste arrangement på Litteraturhuset torsdag 8. november kl 19:00 Korleis kan vi få fleire av idrettstalenta våre til å lykkast? Kan det å fokusere meir på heile mennesket vere ein viktig suksessfaktor? For å bli god i … Read More