Tildeling frå Stiftelsen Dam

Julegåva kom tidleg til Idrettscampus Bergen og Knutepunktet i år. Den 15. desember fekk vi innvilga søknaden om prosjektet “Energikonsulenter – Trygghet i overgangen” hos Stiftelsen Dam. Søknaden var på 1 345 000 kroner, og prosjektet har ein varighet på … Read More

Trygge Utøvere – Ny nettressurs

I prosjektet Knutepunktet er det no lansert ein ny nettressurs www.tryggeutovere.no der alle som jobbar med fysisk aktivitet for barn og unge kan finne fagstoff, gode råd til inkludering og tilrettelegging i idrett og fysisk aktivitet, samt aktuelle kurs. Fysisk aktivitet … Read More

Gjennombrot i kroppsøvingsprosjektet

Takka vere samhandling gjennom Idrettscampus Bergen kan no elevar som av ulike årsaker ikkje kan følgje normal undervisning i kroppsøving, med eit skjema frå legen få tilrettelagt undervisning i staden for fritak. Slik unngår eleven å miste karaktergrunnlaget i kroppsøvingsfaget. … Read More

Fagfornyelsen og kroppsøvingsfaget

Den 21.november arrangerte Høgskulen på Vestlandet en halvdagskonferanse for kroppsøvingsfaget i samarbeid med Idrettscampus Bergen. Tema for konferansen var: Ny læreplan, vurdering og deltakelse i kroppsøving.  Petter Erik Leirhaug (HVL) presenterte vurdering i et historisk, nåværende og fremtidig perspektiv og … Read More

Gaming som inkludering- og mestrings arena!

Den 7.november fikk vi besøk av Lasse Kjær som er eSportkonsulent i DGI Danmark. Han presenterte hvordan de jobber med eSport i Danmark og hvordan dette har hjulpet med inkludering av barn og unge til klubber for felleskap, sosial gaming … Read More

Para-idrettsfamilien tar ansvar

En inspirerende og lærerik dag i Mimes Brønn på HVL, og en viktig møteplass for alle som er engasjert i eller jobber med paraidrett. Inkluderende idrettsliv konferansen ble arrangert 16.oktober med 160 deltakere.  Sjekk ut filmen og bli inspirert av … Read More

Konferanse: Inkluderende idrettsliv

Inkluderende idrettsliv er en årlig konferanse og tema for 2019 er: Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv? Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av … Read More