Antidoping

Image

Beskriving

Kunnskap og informasjon om doping, samt rettleiing om trening og kosthald

Overordna målsetting

  • Auke kunnskapen om doping, og risiko knytt til bruk av dette
  • Betre informasjons-arbeidet retta mot unge og risikogrupper, og få dei til å avstå frå bruk av doping