Arrangementskompetanse

Image

Beskriving

Kompetanse og fasilitetar knytt til avvikling av større idretts- og friluftsarrangement

Overordna målsetting

  • Utvikle Hordaland og Bergen som arena for større regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftsarrangement