Image
Kort skildring

Olympiatoppen Vest si primære oppgåve er å følge opp unge utøvarar, såkalla morgondagens topputøvarar som satsar på å bli aller best i sin idrett. Her i Vest spirar og gror det av store talent, men når desse når eit visst nivå, må mange reise til Oslo for å få enda tettare oppfølging. Gjennom Idrettscampus Bergen ynskjer vi no å kunne auke og spisse oppfølginga av morgondagens og dagens toppidrettsutøvarar busett i vest for å gjere de beste fleire og betre. Gjennom Idrettscampus Bergen kan vi saman legge til rette for at vi får fleire vestlendingar til OL/VM/EM gjennom god oppfølging lokalt.

Målsettingar
  • Fleire utøvarar frå Vest som representerer Norge i framtidige OL/VM/EM.
  • Utvikle ein pilotmodell for korleis ein best mogleg kan leggje til rette for utøvarar som ynskjer å bu på Vestlandet samtidig som dei satsar på sin idrett.
  • Formidle og dele kunnskap og funn frå denne piloten med toppidrettsmiljø og andre interesserte i regionen.

Involverte  i prosjektgruppen

Morten Ivarsen (Olympiatoppen Vest)

Morten Kristofersen (HVL)

Frode Karlsen (Bergen kommune)

Vil du vite meir om prosjektet: Ta kontakt med Pia Mørk Andreassen