Folkehelse 0 til 100 år

Image

Beskriving

Fysisk og psykisk helse, med vekt på mellom anna fysisk aktivitet, ernæring, levevanar og sosiale miljø

Overordna målsetting

  • Fremje fysisk og psykisk helse blant innbyggjarane i Hordaland
  • Legge betre til rette for fysisk aktivitet, uavhengig av alder og funksjonsnivå