Forskning og utvikling

Image

Beskriving

Tverrfagleg og praksisretta FoU innan idrett, fysisk aktivitet, ernæring og helse

Overordna målsetting

  • Styrke nettverket innan forsking og utvikling
  • Styrke samarbeidet på tvers av organisasjonar, fagdisiplinar og miljø
  • Auke kunnskap om idrett, aktivitet og helse