Idrettsfagleg kompetanse

Image

Beskriving

Kompetanse knytt til optimalisering av treningsarbeid, frå breidde- til toppidrett

Overordna målsetting

  • Styrke den idrettsfaglege kompetanse
  • Betre det tverrfaglege og tverridrettslege samarbeidet