Kurs og formidling

Image

Beskriving

Heilskapleg formidling og deling av kunnskap og spisskompetanse

Overordna målsetting

  • Nå større målgrupper, med felles tiltak innan marknadsføring
  • Auke formidlinga av spisskompetanse