Medisinsk kompetanse

Image

Beskriving

Kunnskap om idretts-medisin og fysiologi, og korleis dette kan nyttast til førebygging og behandling

Overordna målsetting

  • Sikre leiande medisinsk spesialistkompetanse på idrettscampusen
  • Skape synergieffektar mellom FoU-miljøa og tilgrensande verksemder