Image
Kort skildring:
 • Legge til rette for at alle med funksjonsnedsetting kan delta i idrett og fysisk aktivitet.
 • Utvikle og implementere modellar og konkrete planar.
 • Rekruttere menneske med nedsett funksjonsevne i alle aldrar til utprøving og opplæring.
 • Bidra med støtte, kompetanse og opplæring til idrettslag.
Målsettingar
 • Styrke samhandlinga kring dei ulike aktørane som jobbar med menneske med nedsett funksjonsevne og paraidrett.
 • Kartlegge utfordringar i paraidretten innafor følgande område: Treningstid/halltid, tilrettelagte hallar, møteplassar for erfaringsutveksling og kompetanseheving, kompetanse i klubb og skule, utstyr.
 • Igangsette tiltak på bakgrunn av kartlegging som kan legge til rette for at fleire menneske med nedsett funksjonsevne kan delta i idrett.
 • Utvikle modell som er vinn-vinn for både topp og breidde og som stimulerar til rekruttering av nye parautøvarar.
 • Årleg «Inkluderande Idrettsliv» seminar
 • Utforske idèen om eit kompetansesenter i vest.
 
Involverte  i prosjektgruppen

Vestland idrettskrets

 • Thea Lunde Christiansen

Vestland fylkeskommune

 • Hanne Espe

Olympiatoppen Vest

 • Iwonka Vik

Idrettscampus Bergen

 • Silje Mæland

Bergen kommune

 • Camilla Rødberg

Høgskulen på Vestlandet

 • Beate Gjesdal
 • Unni Moen

Helse Bergen

 • Eva Klokkeide

Utøverrepresentant

 • Steinar Vedå