Image
Kort skildring:
  • Legge til rette for at alle med funksjonsnedsetting kan delta i idrett og fysisk aktivitet.
  • Utvikle og implementere modellar og konkrete planar.
  • Rekruttere menneske med nedsett funksjonsevne i alle aldrar til utprøving og opplæring.
  • Bidra med støtte, kompetanse og opplæring til idrettslag.
Målsettingar
  • Styrke samhandlinga kring dei ulike aktørane som jobbar med menneske med nedsett funksjonsevne og paraidrett.
  • Kartlegge utfordringar i paraidretten innafor følgande område: Treningstid/halltid, tilrettelagte hallar, møteplassar for erfaringsutveksling og kompetanseheving, kompetanse i klubb og skule, utstyr.
  • Igangsette tiltak på bakgrunn av kartlegging som kan legge til rette for at fleire menneske med nedsett funksjonsevne kan delta i idrett.
  • Utvikle modell som er vinn-vinn for både topp og breidde og som stimulerar til rekruttering av nye parautøvarar.
  • Årleg «Inkluderande Idrettsliv» seminar
  • Utforske idèen om eit kompetansesenter i vest.

Vil du vite meir om prosjektet: Ta kontakt med Iwonka Vik Olsen