Idrettscampus Bergen har til ei kvar tid mange pågåande prosjekt. Det som kjenneteiknar prosjekta er at dei er i samhandling mellom fleire av våre organisasjonar, og i nokre tilfelle også andre aktørar. Gjennom våre prosjekt jobbar vi for å belyse ei utfordring frå flest mogleg sider, slik at løysingane vi kjem fram til skal vere så gode, gjennomtenkte og berekraftige som mogleg. Det kallar vi styrke i samspel.

I fanene under kan du lese kort om dei pågåande prosjekta, og finne kontaktinformasjon dersom du vil vite meir.

Image