Gjennom Idrettscampus Bergen sine prosjekter er flere aktører involverte. På denne siden finner du noen av resultatene og media som har oppstått gjennom #styrkeisamspel

Image

Menstruasjonsprosjektet - støttet gjennom FOU Idrettscampus Bergen.

Korleis påvirkar kvinners menstruasjonssyklus muskulær prestasjonsevne?

Avsluttende prosjektoppgaver:

  • 11 BSc-studenter (HVL) og 2 MSc-studenter (UiB)
  • Pågående hovedfagsoppgave på medisinstudie (UiB)

Handballstjerna håpar ny mensenforsking kan gi svar på kva som gjekk gale

– Då korsbandet mitt rauk, hadde eg mensen, seier Kjerstin Boge Solås.

Les mer her og her                                                                                             For meir informasjon kontakt: Lise Bjørkhaug Gundersen 

Image

Foto: Marita Aarekol

AktiVane -  skolefritidsordninger i Bergen kommune

  • 2 MSc-studenter (UiB - HEMIL-senteret)

Kort om AktiVane:

"AktiVane er et valgfag implementert i enkelte Bergensskoler. Valgfaget omhandler at SFO-ansatte og elever på ungdomstrinnet blir kurset til å organisere og gjennomføre aktiviteter med fokus på å øke aktivitetsnivået hos barn på SFO. En sentral faktor i AktiVane-modellen er at ungdomsskoleelevene får tildelt rollen som instruktør, med et ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter med barna. Hovedhensikten med valgfaget er å øke barnas fysiske aktivitetsnivå, og samtidig sikre kompetanseheving hos ungdomsskoleelevene og de ansatte på SFO. AktiVane blir betraktet som en praksisarena hvor ungdommene blir tildelt et ansvar for å lede aktiviteter med yngre barn, med et fokus på å fremme deres fysiske og mentale helse, mestring og utvikling".

Folkehelsearbeid ved HVL

  • Pågående BSc-oppgave 

Evaluering av prosjektet "Fra sykehusseng til idrettslag".

Fotballspelarar i utvikling – Kva kjenneteiknar dei som blir best, og utviklingsprosessen. Kva kjenneteiknar dei som framleis spelar fotball etter 10 år og dei som sluttar?


For meir informasjon kontakt: Hilde Stokvold Gundersen

Hjelper det å Hjelpe – Prososiale effektar hos idrettsutøvarar som gjer frivillig samfunnsarbeid, og effektar dette gir hos mottakarane.

For meir informasjon kontakt: Erlend Hanstveit

VR: Idrettslab samarbeid Vestland:                                                

For meir informasjon kontakt: Lars Peder Bovim 

Image