Satsingsområder

Idrettsfagleg kompetanse

Forsking og utvikling

Medisinsk kompetanse

Idrettsfagleg kompetanse

Folkehelse
0 til 100 år

Forsking og utvikling

Medisinsk kompetanse

Testlab

Utdanning

Kurs og formidling

Treningsfasilitetar

Antidoping

Arrangementskompetanse