Treningsfasilitetar

Image

Beskriving

Fasilitetar med teknisk utstyr for fysiologisk testing, til bruk i forsking, utvikling og trening

Overordna målsetting

  • Utvikle nye testfasilitetar
  • Betre utnytting av eksisterande testfasilitetar
  • Sikre meir systematisk testing, forsking og kunnskapsformidling