Treningsfasilitetar

Image

Beskriving

Møteplass for trening, erfaringsutveksling og utvikling, med fleksible treningsareal og spesialutstyr av høg kvalitet

Overordna målsetting

  • Sikre fleksible treningsfasilitetar av høgaste kvalitet
  • Løfte både topp- og breiddeidretten, samt arbeidet med folkehelse
  • Skape møtesplassar