Utdanning

Image

Beskriving

Kompetanseutvikling for, og utdanning av, eksempelvis lærarar, skuleleiarar, helsepersonell, trenarar og idrettsutøvarar

Overordna målsetting

  • Samordne kompetanseutvikling kring idrett og fysisk aktivitet
  • Betre utdanningsgangen for lærerar, skuleleiarar, helsepersonell, trenarar og idrettsutøvarar