Verdiar

Inspirerande

Vi stråler glede, energi og tru på ekstraordinære prestasjonar.

Kompetente

Vi evnar å dele vår leiande kompetanse, og lære av kvarandre.

Opne

Vi samarbeider og inkluderer på tvers av idrett, kultur og alder.

Nyskapande

Mot til å tenke nytt på tvers av idrettar og fag.