Videoar frå Litteraturhuset

Korleis få fram talent og samtidig ivareta mennesket?

Kan det å fokusere meir på heile mennesket vere ein viktig suksessfaktor?

For å bli god i noko, må treningstimane leggast inn, men er det andre viktige faktorar som kan legge til rette for god talentutvikling, og som kan gjer at fleire held fram med idretten sin? Kva vil det sei å ha fokus på heile mennesket? Og korleis kan trenarar og foreldre i større grad ivareta dette?

Generasjon utdatert?

Korleis er det eigentleg å vekse opp i ei digital verd, kor prestasjonskrava er høgare enn dei 7 fjell til saman. Mistar vi kontakten med våre barn om vi ikkje er på Snapchat? Eller kan det vere positivt å vere litt «utdatert»? Dette og meir lar vi ungdommen sjølv svare på, i dialog med helsesøster Anne Marie Ulvolden og forfattar og anticoach Andreas Gravdal.

10 000 treningstimar for å bli best, men kva med alt det andre?

Torstein Andersen Aase, Jonas Grønner, Hilde Lerøy, Per Sjøberg og Michael Jørgensen om livet som toppidrettsutøvar.

Frå utsida kan livet som toppidrettsutøvar sjå både lett og glamorøst ut. Ein får både merksemd og heltestatus ved å halde på med det ein likar aller best. Men dei som har vore på innsida veit at toppidrett er beinhardt arbeid, ikkje berre fysisk men også psykisk.

1 time fysisk aktivitet i skulen kvar dag – er det gjennomførbart?

Alle er einige om at norske elevar skal bevege seg meir i løpet av skuledagen, men er dette den rette løysinga?

7. desember gjorde Stortinget eit historisk vedtak om at det innførast ei ordning som sikrar elevar på 1.-10. trinn minst ein time fysisk aktivitet i skulen kvar dag innanfor dagens rammetimetal. Det er eit omstridt forslag som vart vedteke. Til tross for at dei fleste er einige om at meir aktivitet er positivt for elevane, er dei kritiske røystene redd for at dette grip direkte inn i lærarane sin metodefridom, og med dette detaljstyrer kva som skjer i skulen.